Dagsorden 2022

Dagsorden 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag d. 7. marts 2022 kl. 19.30 i Pejsestuen i Skovlunde Kirkecenter

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring som giver mulighed for at afholde Generalforsamlingen virtuelt.
  Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Keld Streitlien og Hanne Jensen er på valg og er begge villige til genvalg.
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Johan Bach og Elise Korsgaard
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Karin Bach og Axel Cordes
  2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Nina Rudbeck
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er SKUG vært ved et lettere traktement.

Her kan du finde dagsordnen som pdf